Informator broj 6487 od 11. rujna 2017.

Uvodnik:

Europski sud za ljudska prava i načelo

Ne bis in idem - korak dalje u tumačenju

Praksa Europskog suda za ljudska prava u tumačenju načela ne bis in idem izražena u presudi Maresti protiv Hrvatske, uzburkala je stručnu javnost i imala je za posljedicu preispitivanje „kaznenih“ granica hrvatskog prekršajnog zakonodavstva, te odnosa kaznenih i prekršajnih postupaka. Da je riječ o složenom, ali i osjetljivom pitanju kaznenopravne politike svake zemlje, shvatio je i Europski sud te je presudom A. i B. protiv Norveške, koju je donijelo Veliko vijeće Suda, nadogradio svoju dosadašnju praksu izraženu u vodećoj presudi o ovom pitanju - Zolotukhin protiv Rusije, a čiji ratio prati i presuda Maresti. Autorica članka, osim prikaza i analize presude, pojašnjava u kojim slučajevima neće doći do tzv. dupliciranja postupaka, odnosno pod kojim uvjetima nema mjesta primjeni načela ne bis in idem.

Autorica: Štefica Stažnik dipl. iur., Zastupnica RH pred Europskim sudom za ljudska prava

Sudska praksa

Stvarno pravo – zaštita posjeda
Područje: Vlasničkopravni odnosi
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Kazneni postupak – izvanredno preispitivanje pravomoćne presude
Područje: Kazneni postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Obvezno pravo – plaćanje u stranoj valuti
Područje: Obvezno pravo
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Porez na cestovna motorna vozila – vlasništvo vozila
Područje: Porezno pravo - poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila i zrakoplove
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Nezgoda izazvana motornim vozilom – odgovornost
Područje: Obvezno pravo
Sud: Županijski sud

VI pitate – MI odgovaramo

Lokalna i područna (regionalna) samouprava – služba na određeno vrijeme
Područje: Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Poslovanje internetske turističke agencije
Područje: Turizam
Bitcoin kao sredstvo plaćanja
Područje: Financije
Naknada troška dolaska na posao i s posla prema pravilniku o radu
Područje: Radno pravo
Naknada štete u obliku rente
Područje: Obvezno pravo