Informator broj 6486 od 04. rujna 2017.

Sudska praksa

Parnični postupak – bitne povrede odredaba parničnog postupka – pravni interes
Područje: Parnični postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Kazneno pravo – izricanje posebnih obveza
Područje: Kazneno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Doplatak za djecu – status izvanbračne zajednice
Područje: Radno pravo
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Upravni postupak – isporuka vodnih usluga – upravni ugovor
Područje: Upravni postupak
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Zaštita posjeda – dopuštena samopomoć
Područje: Vlasničkopravni odnosi
Sud:
Stjecanje prava vlasništva – ista nekretnina – više osoba
Područje: Vlasničkopravni odnosi
Sud: Županijski sud