Informator broj 6482 - 6483 od 07. kolovoza 2017.

Uvodnik:

Novi zakon o koncesijama - ciljevi i rješenja

Svrha ovog članka je, na načelnoj razini, upoznati čitatelje i zainteresiranu stručnu javnost o novinama iz novog Zakona o koncesijama, pri čemu izdvajamo rješenja koja se odnose na osnovna obilježja i pojedine segmente koncesioniranja. Postupak donošenja novog Zakona o koncesijama (u nastavku teksta: ZoK), koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 69/17, predstavljao je za Vladu RH, kao ovlaštenog predlagatelja, izazov, kako zbog rokova donošenja i prenošenja same Direktive 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovora o koncesiji2 (u nastavku teksta: Direktiva), tako i promišljanja o određivanju modela koji će biti prilagođen gospodarstvu Republike Hrvatske (u nastavku teksta: RH).

ZoK kao lex generalis uređuje postupke davanja koncesije, ugovor o koncesiji, prestanak koncesije, politiku koncesija, pravnu zaštita u postupcima davanja koncesije, prekršajne odredbe te druga pitanja u svezi s koncesijama, dok posebni, tzv. »sektorski« zakoni uređuju posebna pitanja davanja koncesija za određene djelatnosti i područja. Cilj predlaganja novog zakona bio je da, osim tih odredaba koje se donose u cilju usklađivanja s navedenom Direktivom, riješi i neke dvojbe koje su se javljale u primjeni Zakona o koncesijama iz 2012. godine (u nastavku teksta: ZoK/2012) odnosno da ih jasnije uredi. Važno je, pritom, napomenuti da je velik dio odredaba ZoK/2012 ostao nepromijenjen. 

 

Autor: mr. sc. Krešimir Dragić, Autor je zaposlenik Ministarstva financija RH. Iznesena stajališta su stajališta autora i nužno ne moraju predstavljati službeno stajalište institucije u kojoj je zaposlen.

Sudska praksa

Kazneni postupak – žalba – računanje rokova
Područje: Kazneni postupak
Sud:
Upravni postupak – oglašavanje rješenja ništavim
Područje: Upravni postupak
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Zastara – regresna tražbina
Područje: Zastara
Sud: Županijski sud
Nasljedno pravo – ostavinski postupak – upućivanje u parnicu
Područje: Nasljedno pravo
Sud: Županijski sud
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću
Područje: Vlasničkopravni odnosi
Sud: Županijski sud

VI pitate – MI odgovaramo

Razvrgnuće suvlasništva isplatom i porez na promet nekretnina
Područje: Stanovi
Dostava podataka o nekretnini jedinicama lokalne samouprave
Područje: Lokalna i područna (regionalna) samouprava - financiranje
Pristupanje dugu
Područje: Zastara
Naplata u stranoj valuti – dorada robe u slobodnoj zoni
Područje: Financije
Platni nalog
Područje: Parnični postupak