Informator broj 6481 od 31. srpnja 2017.

Uvodnik:

Arbitražna patologija hrvatsko - slovenske arbitraže

U uvodniku ovog broja lista Informator, autor iznosi okolnosti koje su dovele do sklapanja Sporazuma o arbitraži između Republike Hrvatske i Republike Slovenije u jesen 2009., te do poznate kompromitacije arbitražnog postupka ad hoc arbitražnog suda koji je nakon autodestrukcije, ipak, rezultirao ovoljetnom, od hrvatske strane, nepriznatom odlukom. Autor ističe povezanost ovoga Sporazuma i postupka, te problematizira pravnu i moralnu korektnost Sporazuma ab initio, zaključujući da su kasnija procesna događanja neodvojivo povezana sa samim Sporazumom.

Autor: mr. sc. Miljenko A. Giunio, MM-prokurist, predsjednik Udruge pravnika u gospodarstvu Zagreb

Sudska praksa

Oduzimanje imovinske koristi - osuđenik
Područje: Kazneno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Obvezno pravo – odgovornost za štetu od opasne stvari
Područje: Obvezno pravo - odgovornost za štetu i naknada štete
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Upravni postupak – postupanje javnopravnog tijela
Područje: Upravni postupak
Sud: Upravni sud Republike Hrvatske
Ustup nasljednog dijela – prestanak prava na poništenje
Područje: Nasljedno pravo
Sud: Županijski sud
Trošak premještanja nepropisno parkiranog vozila
Područje: Promet
Sud: Županijski sud