Informator broj 6477 od 03. srpnja 2017.

Uvodnik:

Tko kontrolira hrvatske regulatorne agencije ?

Regulatorne agencije sporno su pitanje u teoriji i praksi u mnogim državama svijeta te ih je teško definirati. Općenito, samo je njihovo postojanje, s ustavnopravnog gledišta, sporno čak i u državi u kojoj su nastale, Sjedinjenim Američkim Državama, u kojima teorija o njima raspravlja već preko 100 godina. Tzv. »agencifikacija«, utjecaj neovisnih regulatora, njihova važnost u sustavima kontrole određenih tržišta, itd. predstavljaju pitanja o kojima se već desetljećima vode rasprave.

Ona nisu mimoišla niti Republiku Hrvatsku, u kojoj su se agencije počele osnivati sredinom devedesetih godina 20. stoljeća. Prva takva agencija u nas bila je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, osnovana 1995.1 kao samostalna pravna osoba odgovorna Saboru, čijim je radom rukovodio ravnatelj. Istina, u vrijeme svog osnivanja ona nije bila »prava« regulatorna agencija, jer nije imala ovlast općeg normiranja.


Autor: dr. sc. Frane Staničić, Izvanredni profesor na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Sudska praksa

Kazneni postupak – delegacija nadležnosti
Područje: Kazneno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Stvarne služnosti – prestanak prava služnosti – ukinuće
Područje: Vlasničkopravni odnosi
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Upravni spor – tužba – aktivna legitimacija
Područje: Upravni spor
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Potvrda ovršnosti – izvanparnični postupak – pravo na trošak postupka
Područje: Ovršni postupak
Sud: Županijski sud
Ugovor o kupoprodaji – povreda ugovorne obveze
Područje: Obvezno pravo
Sud: Županijski sud

VI pitate – MI odgovaramo

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa
Područje: Komunalno gospodarstvo
Uporaba tvrtke
Područje: Trgovačka društva
Opoziv direktora
Područje: Trgovačka društva
Ispravak netočnih podataka u računovodstvenim ispravama trgovačkog društva
Područje: Trgovačka društva
Prijenos dionica – manjinski dioničari
Područje: Dionička društva
Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca i prava iz radnog odnosa
Područje: Radno pravo