Informator broj 6476 od 26. lipnja 2017.

Uvodnik:

Govor mržnje i granice slobode izražavanja

U praksi europskog suda za ljudska prava

»Tanka je linija između slobode govora i govora mržnje. Sloboda govora potiče raspravu, dok govor mržnje potiče nasilje«1, riječi su koje zorno pokazuju kolika je odgovornost na izgovorenoj riječi. U tom smislu, pitanje dokle seže sloboda izražavanja i kada prerasta u izražavanje koje nije spojivo s vrijednostima Konvencije, pitanje je o kojem se Europski sud bavi u okviru ispitivanja povrede članka 10. Konvencije, kojim se svakome jamči pravo na slobodu izražavanja.

Europski sud nastoji učinkovito uspostaviti ravnotežu između slobode izražavanja i suzbijanja onih izražavanja koja se smatraju uvredljivim, neprimjerenim ili govorom mržnje. U nastavku vidjet ćemo da praksa Europskog suda za ljudska prava pokazuje da raznolikosti pojavnih oblika prenošenja informacija i ideja najvećim dijelom ovise o kontekstu u kojem je neka izjava iznesena. Ta okolnost, iako ne može biti od značajne pomoći domaćim tijelima u razmatranju slobode izražavanja, ipak predstavlja dovoljnu osnovu za razumno razgraničenje onoga što je prema članku 10. Konvencije dopušteno i onoga što nije. 

 

Autorica: Matea Bašić dipl. iur., pomoćnica zastupnice Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

Sudska praksa

Kazneni postupak – produljenje istražnog zatvora
Područje: Kazneni postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Socijalna skrb - priznanje statusa njegovatelja
Područje: Socijalno pravo
Sud: Upravni sud Republike Hrvatske
Sloboda odlučivanja o rađanju djece – zaštita zdravlja
Područje: Zdravstvo
Sud: Županijski sud
Stvarno pravo – pravo služnosti
Područje: Vlasničkopravni odnosi
Sud: Županijski sud
Brisanje zabilježbe spora
Područje: Zemljišne knjige
Sud: Županijski sud

VI pitate – MI odgovaramo

Lokalna i područna (regionalna) samouprava – uvjeti za prijam u službu
Područje: Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Isplata u gotovu novcu otpremnine za odlazak u mirovinu radnika
Područje: Porezno pravo - porez na dohodak
Ugovor o komisiji
Područje: Obvezno pravo
Služba na određeno vrijeme u jedinici lokalne područne (regionalne) samouprave
Područje: Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora i otpremnina
Područje: Radno pravo
Pravo na povrat plaćenog poreza nakon nastupa zastare
Područje: Porezno pravo - opći porezni zakon