Informator broj 6475 od 19. lipnja 2017.

Uvodnik:

23. simpozij intenzivne medicine ŠIBENIK, 11. - 13. lipnja 2017.

 

Pravni položaj liječnika u etičkim izazovima intenzivne medicine

Koliko je važno pitanje odnosa medicine i prava i koliko više niti pravnici niti liječnici ne mogu ostati imuni na činjenicu velikog broja pitanja koja proizlaze iz medicine i prožimaju pravno djelovanje, pokazao je i 23. Simpozij intenzivne medicine u Šibeniku, na kojem su se liječnici intenzivisti, osim stručnih pitanja iz područja svoje subspecijalizacije, dotakli pitanja pravnog položaja liječnika u etičkim izazovima intenzivne medicine. 

Liječnici i pacijenti danas su u Hrvatskoj prepušteni zakonodavstvu koje ne prati podjednako razvitak i uređenje prava i odgovornosti jednih i drugih glede pružanja i primanja zdravstvene skrbi. Područje zdravstvene zaštite u Hrvatskoj je osjetljivo, ali, nažalost, još uvijek nedosljedno riješeno pitanje.  U prilog navedenom dovoljno govori činjenica da je Zakon o zdravstvenoj zaštiti1 donesen 2008., do danas doživio petnaest izmjena i dopuna. U međuvremenu donesen je Zakon o zaštiti pacijenata2, koji na sveobuhvatan način uređuje prava pacijenata prilikom korištenja zdravstvene zaštite. Razvitak tih prava sve češće otvara pitanje položaja liječnika, tj. njihove kaznenopravne i građanskopravne odgovornosti u slučaju nesavjesnog liječenja i liječnčike pogreške. Pitanje te odgovornosti, međutim, i dalje je ostalo u istim pravnim okvirima, što ima za posljedicu isticanje problema razmjernosti odgovornosti liječnika u novonastalim okolnostima. 

U nastavku dajemo presjek izlaganja na glavnu temu Simpozija, koje će u sljedećim brojevima Informatora biti detaljnije obrađene, te nekoliko prijedloga zaključaka koji su se tijekom rasprave iskristalizirali i koji će svoj konačan oblik dobiti nakon sveukupne ocjene rezultata rada Simpozija.

Sudska praksa

Parnični postupak - revizija protiv rješenja
Područje: Parnični postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Kazneni postupak - prenošenje nadležnosti
Područje: Naknada za oduzetu imovinu
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Pravo služnosti - nerazvrstana cesta
Područje: Vlasničkopravni odnosi
Sud: Županijski sud
Uzdržavanje maloljetnog djeteta od djeda i bake
Područje: Obiteljsko pravo
Sud: Županijski sud
Nedostatci izvedenih radova - naknada troškova otklanjanja nedostataka
Područje: Obvezno pravo
Sud: