Informator broj 6473 od 05. lipnja 2017.

Uvodnik:

Društvene mreže i pravna odgovornost »na mreži«

Razvitak društvenih mreža obilježio je početak 21. stoljeća, koji je danas na vrhuncu i označava se kao revolucija društvenih mreža. Društvene mreže utječu ne samo na oblike komunikacije, nego na društvo u cjelini, kulturu, gospodarstvo, ali i pravo. Zavaravajuće poruke, cyber-proganjanje, sramoćenje preko mreža, krađa identiteta, podataka i sl. samo su neki od problema s kojima se susreću korisnici društvenih mreža.

Zaštita prava na privatnost, osobnost i dostojanstvo kao i zaštita osobnih podataka danas su više nego ikada u fokusu pravnog interesa. Cilj ovog uvodnika je potaknuti raspravu i buduće doprinose o pravnim pitanjima koja su u informativnom obliku njime istaknuta. 

Sudska praksa

Kazneni postupak – produljenje istražnog zatvora
Područje: Kazneni postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Parnični postupak – svrhovita delegacija
Područje: Parnični postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Objekti prava vlasništva - javna dobra u općoj uporabi
Područje: Vlasničkopravni odnosi
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Pravna priroda roka za podnošenje zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju
Područje: Upravni postupak
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Ustupanje zahtjeva za isplatu buduće dividende
Područje: Trgovačka društva
Sud: Županijski sud

VI pitate – MI odgovaramo

Fizička osoba kao mali poduzetnik
Područje: Porezno pravo - porez na dodanu vrijednost
Pravo na stanku službenika odnosno namještenika koji rade u skraćenom radnom vremenu
Područje: Državni službenici i namještenici
Pobojnost odluke glavne skupštine
Područje: Trgovačka društva
Upravni postupak – oznaka datuma primitka pismena
Područje: Upravni postupak
Umirovljenik kao član uprave trgovačkog društva i mogućnosti za neobustavu mirovine
Područje: Mirovinsko osiguranje
Djelomični nedostatci
Područje: Obvezno pravo