Informator broj 6471 od 22. svibnja 2017.

Uvodnik:

Izazovi javnobilježničke profesije

mišljenja i prijedlozi


O latinskom notarijatu, vladajuća doktrina, ali i praksa ističu da su iskustva u njegovoj primjeni u usporednim pravnim sustavima ukazala na znatno rasterećivanje sudova, brže odvijanje pravnog prometa, a samim tim brzo i sigurno ostvarivanje i zaštitu prava i interesa pravnih osoba i potrošača. Ipak, notari iz anglosaksonskog svijeta, koji ne uživaju monopol i državnu potporu, pokrenuli su niz inicijativa prema Europskoj komisiji s ciljem liberalizacije javnobilježničke službe, smatrajući postojeći latinski model protivan postulatima tržišnog natjecanja.

U europskom pravnom krugu, kao i u zemljama u okruženju, stoga se pokušavaju reformirati postojeći propisi o javnim bilježnicima u području EU. Iz perspektive i diskursa javne (i akademske) rasprave o optimalnim ciljevima, izbor jednog ili drugog modela nije jedinstven. 


Autor: dr. sc. Dejan Bodul, Viši asistent, Katedra za građansko postupovno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

Sudska praksa

Blokada imovine – razmjernost – pravična ravnoteža
Područje: Europski sud za ljudska prava
Sud: Europski sud za ljudska prava
Kazneni postupak – zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude
Područje: Kazneni postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Rodiljne i roditeljske potpore – roditeljski dopust
Područje: Socijalno pravo
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Upravni postupak – obnova postupka
Područje: Upravni postupak
Sud: Upravni sud Republike Hrvatske
Žalba izjavljena elektroničkim putem
Područje: Parnični postupak
Sud: Županijski sud
Nasljedno pravo – isključenje nužnih nasljednika
Područje: Nasljedno pravo
Sud: Županijski sud

VI pitate – MI odgovaramo

Preuzimanje duga
Područje: Obvezno pravo
Državni službenici – kandidiranje
Područje: Državni službenici i namještenici
Ništav pravni posao
Područje: Trgovačka društva
Bolovanje zbog ozljede na radu i tijek otkaznog roka
Područje: Radno pravo
Članstvo službenika u upravnim tijelima ustanova kojima je osnivač jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave
Područje: Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Državni službenici – bolovanje – sukob interesa
Područje: Državni službenici i namještenici
Ozljeda na radu osobe na izvršavanju rada za opće dobro
Područje: Radno pravo