Informator broj 6470 od 15. svibnja 2017.

Uvodnik:

Provedba lokalnih izbora u 2017.

Vlada Republike Hrvatske donijela je, na sjednici od 13. travnja 2017., Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 38/17), kojom je za dan provedbe izbora određena nedjelja, 21. svibnja 2017., na temelju članka 5. i članka 6. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima (Nar. nov., br. 144/12 i 121/16). Stoga u ovom članku autorica VESNA ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur., načelnica Sektora za etiku, sustav vrijednosti i izobrazbu državnih službenika u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske, piše o temeljnim aktima za provođenje izbora i o načinu provođenja lokalnih izbora 21. svibnja 2017. godine.


Autorica: Vesna Šiklić - Odak dipl. iur.

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

Sudska praksa

Kazneno pravo – državljanstvo druge države – istražni zatvor
Područje: Kazneno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Obiteljsko pravo – nedopuštenost revizije
Područje: Obiteljsko pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Naknada imovine – stjecanje vlasništva
Područje: Vlasničkopravni odnosi
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Elektroničke komunikacijske usluge – obračun
Područje: Zaštita potrošača
Sud: Upravni sud Republike Hrvatske
Odluka disciplinskog suda HOK-a – ovrha
Područje: Ovršni postupak
Sud: Županijski sud
Zabilježba ovrhe na nekretnini – uknjižba prava vlasništva
Područje: Zemljišne knjige
Sud: Županijski sud

VI pitate – MI odgovaramo

Upravni postupak – ništavost rješenja zbog pravne nemogućnosti izvršenja
Područje: Upravni postupak
Zakup
Područje: Obvezno pravo
Doprinosi iz primitaka po osnovi drugog dohotka izravno ostvarenog iz inozemstva
Područje: Doprinosi - Mirovinsko osiguranje
Lokalna samouprava – način prodaje zemljišta u vlasništvu JLS-a
Područje: Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Sklapanje ugovora o radu
Područje: Radno pravo
Zaštitni kod računa
Područje: Financije
Isplata otpremnine za radni staž priznat na temelju sporazuma dvaju poslodavaca
Područje: