Informator broj 6469 od 08. svibnja 2017.

Uvodnik:

Ograničenja ovlasti Vlade u tranzicijskom razdoblju u parlamentarnim demokracijama

Predmet ovog članka su moguća ograničenja ovlasti Vlade u tranzicijskom razdoblju u parlamentarnim demokracijama. Autorica dr. sc. BILJANA KOSTADINOV, redovita profesorica na Katedri za ustavno upravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, piše o tranzicijskim pravilima koja ograničavaju Vladu u slučaju kada izgubi povjerenje ili ne može dokazati da ima povjerenje. U članku se isto tako analiziraju svrha i područje ograničenja ovlasti Vlade u tranzicijskom razdoblju.

Autorica: prof. dr. sc. Biljana Kostadinov, redovita profesorica u trajnom zvanju, Katedra za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

Sudska praksa

Kazneno pravo – mjere opreza - istražni zatvor
Područje: Kazneno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Revizija – pravo na podnošenje – opunomoćenik
Područje: Parnični postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Prigovor protuugovornog ispunjavanja bjanko mjenice
Područje: Mjenica
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Komunalni doprinos – oslobađanje od plaćanja
Područje: Komunalno gospodarstvo
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Ovrha na pokretninama – prodaja motornih vozila
Područje: Ovršni postupak
Sud: Županijski sud
Ugovor o ustupu tražbine – neobavještavanje dužnika
Područje: Obvezno pravo
Sud: Županijski sud

VI pitate – MI odgovaramo

Komunalna naknada za zgradu koju koristi sud
Područje: Komunalno gospodarstvo
Nadzorni odbor
Područje: Pravo društva
Godišnja ocjena službenika – doseg stvarne nadležnosti
Područje: Upravni spor
Lokalna samouprava – mogućnost imenovanja koje je u nadležnosti izvršnog tijela nakon raspisivanja redovitih izbora za izvršna tijela
Područje: Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Djelokrug poreznog tijela – nastup zastare poreznog duga
Područje: Porezno pravo - opći porezni zakon
Učinak pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju
Područje: Nasljedno pravo