Informator broj 6466 od 17. travnja 2017.

Uvodnik:

Aktualne teme

O ustavnosti Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku

– prijedlozi i mišljenja –

Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (Nar. nov., br. 32/17), koji je donesen na sjednici Hrvatskog sabora od 6. travnja 2017., izazvao je brojne prijepore. Taj Zakon, koji je stupio na snagu 7. travnja 2017., popularno nazvan Lex Agrokor ili Lex Agrocoriana (v. Traditio iuridica, br. 436, Informator, br. 6465 od 10. travnja 2017.), predmet je analiza i mnogih rasprava.

Stoga autor dr. sc. MATO PALIĆ, docent na Katedri ustavnog prava Pravnog fakulteta Josip Juraj Strossmayer Sveučilišta u Osijeku, piše i iznosi svoje mišljenje o ustavnosti Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku te zaključuje da je neupitan legitiman cilj toga Zakona i vrlo jasna proporcionalnost u postupanju.

Autor: dr. sc. Mato Palić, docent na Katedri ustavnog prava Pravnog fakulteta Josip Juraj Strossmayer Sveučilišta u Osijeku

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

Sudska praksa

Pravično suđenje – susreti i druženje s djetetom
Područje: Ustavno pravo
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske
Kazneno pravo – pravomoćna presuda – preinaka
Područje: Kazneno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Obvezno pravo – opasna stvar
Područje: Obvezno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Upravni spor – povrat u prijašnje stanje
Područje: Upravni spor
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Sudjelovanje javnih bilježnika u ovrsi – nadležnost javnih bilježnika
Područje: Ovršni postupak
Sud: Županijski sud
Zajednička pričuva – izvanredno upravljanje stambenom zgradom
Područje: Vlasničkopravni odnosi
Sud: Županijski sud

VI pitate – MI odgovaramo

Lokalna samouprava – uvjeti za imenovanje pročelnika jedinstvenog upravnog odjela
Područje: Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Zamjena ispunjenja
Područje: Obvezno pravo
Upravni spor – šutnja uprave – tužbeni zahtjev i odlučivanje suda
Područje: Upravni spor
Oporezivanje jubilarnih nagrada
Područje: Porezno pravo - porez na dohodak
Opoziv punomoći u parničnom postupku
Područje: Parnični postupak
Smetanje posjeda – promjena lokota
Područje: Vlasničkopravni odnosi
Upravni postupak – načelo pomoći stranci
Područje: Upravni postupak