Informator broj 6464 od 03. travnja 2017.

Uvodnik:

Proljeće u Europskoj uniji

u mislima s dr. sc. Jadrankom Crnićem (1928.-2008.)

U ovom broju, u povodu devete godišnjice odlaska dr. sc. Jadranka Crnića, prvog predsjednika Ustavnog suda samostalne i suverene Republike Hrvatske, piše prof. dr. sc. SANJA BARIĆ, redovita profesorica, predstojnica Katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. U ovom sjećanju na dr. sc. Jadranka Crnića, prvog predsjednika Nakladničkog savjeta Novog informatora, autora brojnih knjiga u području ustavnog prava, vlasništva i nasljednog prava, povezuje rad i djelovanje s nastankom i razvojem Europske unije, pa sve do Rimske deklaracije od 25. ožujka 2017. 

Kako je dr. sc. Jadranko Crnić bio promicatelj zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda, tako autorica ističe osobitu privrženost dr. Crnića pravu i načelu vladavine prava, koje je i uveo u prvi Ustav Republike Hrvatske, kao i brojna druga pravna pitanja kojima se bavio i širio hrvatsku pravnu misao otvaranjem novih konstitucionalnih pitanja.

 

Autorica: doc. dr. sc Sanja Barić

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

Sudska praksa

Kazneni postupak – mjere opreza – ograničenje prava na vlastiti dom
Područje: Kazneni postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Pravo na slobodno odlučivanje o rađanju djece
Područje: Ljudska prava
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Obvezno pravo – tražbine naknade štete – rok zastare
Područje: Obvezno pravo - odgovornost za štetu i naknada štete
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Nevaljanost ugovora – ništetnost
Područje: Obvezno pravo
Sud: Županijski sud
Upravni spor – zaštita od postupanja javnopravnog tijela
Područje: Upravni spor
Sud: Upravni sud Republike Hrvatske
Neuredna dostava
Područje: Parnični postupak
Sud: Županijski sud

VI pitate – MI odgovaramo

Upravni postupak – prekid postupka
Područje: Upravni postupak
Lokalna i područna (regionalna) samouprava – dodatak za uspješnost u radu
Područje: Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Obustava naplate poreznog duga nastupom apsolutne zastare
Područje: Porezno pravo - opći porezni zakon
Valjanost izbora za radničko vijeće
Područje: Radno pravo
Sudska nagodba
Područje: Obvezno pravo
Naplata u stranoj valuti kupoprodaje vrijednosnih papira u inozemstvu
Područje: Devizno poslovanje