Informator broj 6463 od 27. ožujka 2017.

Uvodnik:

ĐURO SESSA, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, predsjednik Udruge sudaca Republike Hrvatske, dopredsjednik CCJE-a i dopredsjednik Međunarodne udruge sudaca (IAJ)


Prilog raspravi zašto nam je potrebna revizija po dopuštenju

U ovom broju donosimo prilog za razmišljanje i raspravu o temi zašto nam je potrebna revizija po dopuštenju. O tom pravnom lijeku i stajalištima Savjetodavnog vijeća europskih sudaca (CCEJ), koje ove godine donosi mišljenje o ulozi sudova u izjednačavanju sudske prakse, piše ĐURO SESSA, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, predsjednik Udruge sudaca Republike Hrvatske, dopredsjednik CCJE-a i dopredsjednik Međunarodne udruge sudaca (IAJ).

Autor: Đuro Sessa dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

Sudska praksa

Kazneno pravo – mjera istražnog zatvora
Područje: Kazneno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Revizija - potvrda o položenom pravosudnom ispitu
Područje: Parnični postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Ovrha - ovršna isprava – prijedlog za ovrhu – nadležnost
Područje: Ovršni postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Lokalna samouprava – referendum
Područje: Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Ugovor o kupoprodaji – obročna otplata cijene
Područje: Obvezno pravo
Sud: Županijski sud
Provedba prijavnog lista radi parcelacije nekretnina
Područje: Zemljišne knjige
Sud: