Informator broj 6462 od 20. ožujka 2017.

Uvodnik:

Pojam »sud« u odnosu na javne bilježnike u ovršnim predmetima prema

presudi Suda Europske unije u predmetu Gajer (C-484/15)

U članku autorica analizira pojmove »sud« i »sudska odluka« u odnosu na ovlasti javnih bilježnika povjerene im u ovršnim postupcima u smislu odredaba Uredbe 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o uvođenju europskog naloga za nesporne tražbine, a u kontekstu presude Suda Europske unije u predmetu Gajer (C-484/15) te iznosi važna stajališta.

Autorica se u tekstu osobito bavi tumačenjem pojma »autentična isprava« prema navedenoj presudi te ukazuje na značenje te presude.

Autorica: Petra Jurina mag. iur., Voditeljica Službe za opće propise građanskog procesnog prava, prava društava i alternativne načine rješavanja sporova, Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

Sudska praksa

Kazneno pravo – istražni zatvor
Područje: Kazneno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Parnični postupak – svrhovita delegacija
Područje: Parnični postupak
Sud:
Izvanredni pravni lijekovi – revizija
Područje: Parnični postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Nadzor rada revizorskih društava – izravni nadzor po izvanrednoj osnovi
Područje: Računovodstvo
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Parnica za naknadu štete – prethodno pitanje – kazneno djelo
Područje: Parnični postupak
Sud: Županijski sud
Uknjižba prava (su)vlasništva na suvlasničkim dijelovima nekretnine
Područje: Zemljišne knjige
Sud: Županijski sud