Informator broj 6461 od 13. ožujka 2017.

Uvodnik:

Konstitucionalizacija periodnog modela prekida trudnoće u Republici Hrvatskoj

– u povodu Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-60/1991 i dr. od 21. veljače 2017. –

Ustavni sud Republike Hrvatske nije prihvatio prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece (Nar. nov., br. 18/78, 31/86, 47/89 i 88/09). Osporeni Zakon nije nesuglasan s člancima 2., 3., 14., 16., 21., 22., 35. i 38. Ustava, kao ni s Ustavom Republike Hrvatske u cjelini. Stoga autorica prof. dr. sc. BILJANA KONSTADINOV, redovita profesorica u trajnom zvanju na Katedri za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu piše o sadržaju Rješenja broj: U-I-60/1991 i dr od 21. veljače 2017.

Autorica iznosi komparativan pregled rješenja pravnog pitanja drugih zemalja o pravu na pobačaj te iznosi i određene prijedloge koje bismo mogli, prilikom izrade zakonskih rješenja, primijeniti i unijeti u naš zakonodavni okvir.

Autorica: prof. dr. sc. Biljana Kostadinov, redovita profesorica u trajnom zvanju, Katedra za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

Sudska praksa

Pravično suđenje – pravo na pristup sudu
Područje: Ustavno pravo
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske
Istražni zatvor – neubrojivost
Područje: Kazneni postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Parnični postupak – dopuštenost tužbe
Područje: Parnični postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Upravni postupak – oglašivanje akta ništavim
Područje: Upravni postupak
Sud: Upravni sud Republike Hrvatske
Tražbina javnog bilježnika – solidarne obveze
Područje: Obvezno pravo
Sud: Županijski sud
Naknada troškova premještanja osobnog vozila – znak pristupačnosti
Područje: Promet
Sud: Županijski sud

VI pitate – MI odgovaramo

Komunalna naknada – stečaj – troškovi
Područje: Komunalno gospodarstvo
Ugovor o osiguranju
Područje: Osiguranje imovine i osoba
Minimalna plaća za nepuno radno vrijeme
Područje: Radno pravo
Porezni obveznici – rok za dostavu podataka o nekretninama
Područje: Porezno pravo - opći porezni zakon
Ovrha – prijenos tražbine ili obveza
Područje: Ovršni postupak
Upravni postupak – izuzeće čelnika drugostupanjskog tijela
Područje: Upravni postupak
Rok za promjenu odluke o plaćanju poreza na korištenje javnih površina
Područje: Porezno pravo - opći porezni zakon