Informator broj 6460 od 06. ožujka 2017.

Uvodnik:

GORAN MILAKOVIĆ, dipl. iur., sudac Županijskog suda u Bjelovaru

Prestanak važenja odgode povjerenja u zemljišne knjige

Načelo povjerenja jedno je od najvažnijih načela u stjecanju i zaštiti prava vlasništva koje štiti stjecatelja prilikom stjecanja nekretnine. To načelo ima velik utjecaj i na pravnu sigurnost pa možemo reći da u znatnoj mjeri pridonosi vladavini prava.

Načelo povjerenja u zemljišne knjige ne primjenjuje se samo u situacijama stjecanja vlasništva, već i u svim ostalim situacijama u kojima se stječu druga prava na nekretninama upisanima u zemljišne knjige.1 Primjena toga načela u odnosu na određene vrste nekretnina bila je odgođena, a u ovom članku osvrnut ćemo se na odgodu povjerenja u zemljišne knjige i pravne učinke prestanka važenja te odgode, jer je 1. siječnja 2017. prestala odgoda povjerenja u zemljišne knjige.

Autor: Goran Milaković dipl. iur., sudac Županijskog suda u Bjelovaru

Uredila: Biljana Barjaktar, dipl. iur.

Sudska praksa

Pravično suđenje – načelo jednakosti sredstava
Područje: Ustavno pravo
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske
Kazneni postupak – sjednica vijeća
Područje: Kazneni postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Parnični postupak – tužba – predaja putem pošte
Područje: Parnični postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Upravni spor – granice tužbenog zahtjeva
Područje: Upravni spor
Sud: Upravni sud Republike Hrvatske
Ovršni postupak – troškovi postupka – naknada
Područje: Ovršni postupak
Sud: Županijski sud
Obveza nasljednika – uzdržavanje djeteta
Područje: Nasljedno pravo
Sud: Županijski sud

VI pitate – MI odgovaramo

Parnični troškovi – umješač
Područje: Parnični postupak
Prijam u državnu službu – obustava postupka – oblik akta
Područje: Državni službenici i namještenici
Obveza promjene posteljine i namještanja kreveta u apartmanu
Područje: Ugostiteljstvo
Upravni spor – poziv na raspravu
Područje: Upravni spor
Rent-a-car usluga
Područje: Turizam
Plaćanje u stranim sredstvima plaćanja za izvedene radove u inozemstvu domaćih podizvođača radova
Područje: Devizno poslovanje
Računanje rokova
Područje: Obvezno pravo