Informator broj 6459 od 27. veljače 2017.

Uvodnik:

KRISTINA ZOVKO, dipl. iur., Viša stručna savjetnica pročelnika u Gradu Zagrebu, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet 


Izvršenje ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma

U ovom članku autorica KRISTINA ZOVKO, dipl. iur., viša stručna savjetnica pročelnika u Gradu Zagrebu, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, daje pregled odredaba novog Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16 - u nastavku teksta: ZJN) koje se odnose na sklapanje, izvršenje i raskid ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma, kao i ostalih odredaba koje su bitne za ugovore, kako za javne, tako i za sektorske naručitelje, te ukazuje na bitne odrednice novog Zakona o javnoj nabavi.


Autorica: Kristina Zovko dipl. iur., ovlašteni trener-predavač

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

Sudska praksa

Vlasništvo – ograničenje - kulturno dobro
Područje: Vlasničkopravni odnosi
Sud: Europski sud za ljudska prava
Naplata trošarine – duhan
Područje: Porezno pravo - opći porezni zakon
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske
Sporovi male vrijednosti – revizija
Područje: Parnični postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Kazneno pravo – prekoračenje nužne obrane
Područje: Kazneno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Upravni spor – mjesna nadležnost
Područje: Upravni spor
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Uređenje međa – kad se može tražiti uređenje međa
Područje: Vlasničkopravni odnosi
Sud: Županijski sud

VI pitate – MI odgovaramo

Upravni postupak – prigovor zbog postupanja komunalnog redara
Područje: Komunalno gospodarstvo
Obveznik poreza na dohodak od imovine
Područje: Porezno pravo - porez na dohodak
Pravo na godišnji odmor nakon neplaćenog dopusta
Područje: Radno pravo
Komunalna naknada – stečaj
Područje: Komunalno gospodarstvo
Rok ispunjenja obveza
Područje: Računovodstvo