Informator broj 6458 od 20. veljače 2017.

Uvodnik:

dr. sc. ALEN RAJKO, sudac i predsjednik Upravnog suda u Rijeci

Javni interes u hrvatskom upravnom postupovnom pravu

Aktualne teme

U ovom članku autor piše o jednom značajnom pravnom pitanju, odnosno o implikacijama normiranja standarda javnog interesa u postupovnom segmentu hrvatskoga upravnog prava, tj. u odredbama dvaju glavnih pravnih izvora na tome području - Zakona o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 47/09 - u nastavku teksta: ZUP) i Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10, 143/12, 152/14 i 94/16 - Odluka USRH - u nastavku teksta: ZUS), a potonji je Zakon jedan »od najvažnijih pravnih akata u demokratskom društvu utemeljenom na vladavini prava i zaštiti ljudskih prava«. 

Autor: dr. sc. Alen Rajko dipl. iur.

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

Sudska praksa

Pravično suđenje – opasna stvar
Područje:
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske
Međunarodna pravna pomoć u kaznenim stvarima – izručenje
Područje: Kazneno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Porezi – porez na dodanu vrijednost
Područje: Porezno pravo - porez na dodanu vrijednost
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Parnični postupak – svrhovita delegacija
Područje: Parnični postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Pristup informacijama – tijelo javne vlasti
Područje: Javne službe
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Imisije – zahtjev za uklanjanje izvora imisija
Područje: Vlasničkopravni odnosi
Sud: Županijski sud