Informator broj 6457 od 13. veljače 2017.

Uvodnik:

ĐURO SESSA, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, predsjednik Udruge sudaca Republike Hrvatske, dopredsjednik CCJE-a i dopredsjednik Međunarodne udruge sudaca (IAJ)

Udruga sudaca u obrani nasrtaja na neovisnost sudbene vlasti

U ovom broju donosimo razgovor s gospodinom ĐUROM SESSOM, sucem Vrhovnog suda Republike Hrvatske, predsjednikom Udruge sudaca Republike Hrvatske, dopredsjednikom CCJE-a i dopredsjednikom Međunarodne udruge sudaca (IAJ), o određenim pitanjima iz područja sudbene vlasti. Ta se pitanja odnose na sadržaj, značenje i rad Udruge sudaca Republike Hrvatske, kao i na zaštitu sudaca i njihovu autonomiju. Autor se istovremeno zalaže za izmjene određenih zakona, za rad i odgovornost Državnog sudbenog vijeća i za mnoga druga važna pitanja koja pridonose razvoju sudbene vlasti i načelu vladavine prava.

Autor: Đuro Sessa dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Za informator razgovarala: Davorka Foretić

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

Sudska praksa

Kazneni postupak – izvođenje dokaza
Područje: Kazneni postupak
Sud: Europski sud za ljudska prava
Pravično suđenje – neobrazloženo odstupanje od prakse
Područje: Obvezno pravo
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske
Parnični postupak – svrhovita delegacija
Područje: Parnični postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Pravosudni dužnosnici – naknada troškova putovanja
Područje: Pravosuđe
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Upravni akt – odluka Zaklade
Područje: Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Zakonsko oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi – tijela javne vlasti
Područje: Parnični postupak
Sud: Županijski sud

VI pitate – MI odgovaramo

Otkup stana (samostojeće kuće) i uređenje zemljišnoknjižnog stanja u postupku povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora
Područje: Vlasničkopravni odnosi
Jednostavna nabava
Područje: Javna nabava
Doprinosi po osnovi ugovora o djelu
Područje: Obvezno pravo
Primjena ZUP-a – privremeni zastupnik
Područje: Upravni postupak
Lokalna samouprava – upravljanje i održavanje sportskih građevina
Područje: Lokalna i područna (regionalna) samouprava