Informator broj 6453 od 16. siječnja 2017.

Uvodnik:

JASNA GAŽIĆ FERENČINA, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu

Mišljenje br. 19 Savjetodavnog vijeća europskih sudaca o ulozi predsjednika sudova

(Usvojeno na sastanku CCJE-a, Strasbourg, 10. studenoga 2016.)

U ovom broju donosimo sadržaj Mišljenja br. 19, usvojenog na sastanku savjetodavnog tijela pri Odboru ministara Vijeća Europe (CCJE) od 10. studenoga 2016.

Savjetodavno vijeće europskih sudaca Mišljenje br. 19 tematski je odredilo ulogu, izbor i značenje funkcije predsjednika sudova, a osobito upravljačke funkcije predsjednika sudova. 

Isto tako, u ovom članku u nastavku teme autorica piše i o preporukama i zaključcima Savjetodavnog vijeća europskih sudaca.

Autorica: Jasna Gažić Ferenčina dipl. iur., sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

Sudska praksa

Pravično suđenje – stečajni postupak
Područje: Stečaj
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske
Parnični postupak – opunomoćenici
Područje: Parnični postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Kazneni postupak – sukob nadležnosti
Područje: Kazneni postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Komunalno gospodarstvo – namjena zgrade
Područje: Komunalno gospodarstvo
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Založno pravo – izdavanje brisovnog očitovanja
Područje: Zemljišne knjige
Sud: Županijski sud
Ovrha na nekretnini – plaćanje jamčevine ovrhovoditelja
Područje: Ovršni postupak
Sud: Županijski sud

VI pitate – MI odgovaramo

Podzakup poslovnog prostora sa zajedničkim obrtom koji je zakupnik napustio
Područje: Poslovni prostori
Otpremnina
Područje: Radno pravo
Lokalna i područna (regionalna) samouprava – osnivanje radnih tijela
Područje: Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Protuprijedlozi dioničara – glavna skupština – obrazloženje
Područje: Trgovačka društva
Komunalni doprinos – izmjena akta kojima se odobrava građenje
Područje: Komunalno gospodarstvo
Godišnje izvješće malog poduzetnika
Područje: Računovodstvo