Informator broj 6452 od 09. siječnja 2017.

Uvodnik:

akademik ZVONKO KUSIĆ, predsjednik HAZU

HAZU posebnu pozornost posvećuje brizi za očuvanje hrvatskog nacionalnog identiteta

U ovom broju donosimo razgovor s predsjednikom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, akademikom ZVONKOM KUSIĆEM, o djelovanju, položaju i utjecaju HAZU te stajalištima o aktualnim događajima u razvoju hrvatskog društva i očuvanju hrvatskog nacionalnog identiteta. Isto tako, predsjednik, akademik Zvonko Kusić, u razgovoru koji donosimo u nastavku, o kultu rada ističe da uspjeh ne počiva na velikim riječima i parolama te da samo kontinuiran, samozatajan i strpljiv rad stvara istinske vrijednosti.


Autor: akademik Zvonko Kusić, predsjednik HAZU

Za informator razgovarala: Davorka Foretić


Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

Sudska praksa

Parnični postupak radi isplate – najamnina – zaštićeni najmoprimci
Područje: Parnični postupak
Sud: Europski sud za ljudska prava
Prestanak ugovora o radu – izvanredni otkaz
Područje: Radno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Kazneno pravo – kaznena djela protiv spolne slobode
Područje: Kazneno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Opći akti – interni opći akt
Područje: Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Parnični troškovi – delegacija drugog suda – rok za podnošenje zahtjeva
Područje: Parnični postupak
Sud: Županijski sud
Ovrha radi naplate bruto plaće – prilaganje potvrde Porezne uprave
Područje: Ovršni postupak
Sud: Županijski sud

VI pitate – MI odgovaramo

Raspored korištenja drugog dijela godišnjeg odmora
Područje: Radno pravo
Prijedlog za ovrhu
Područje: Ovršni postupak
Porez na promet nekretnine koja se u cijelosti iznajmlje - protek roka
Područje: Porezno pravo - porez na promet nekretnina
Lokalna samouprava – upravljanje i održavanje nerazvrstanih cesta
Područje: Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Plaća sindikalnog povjerenika
Područje: Radno pravo
Rok i način dostave Poreznoj upravi ovjerene isprave o kupoprodaji nekretnine
Područje: Porezno pravo - porez na promet nekretnina