Informator broj 6450 - 6451 od 02. siječnja 2017.

Uvodnik:

Obrana demokracije – novo čitanje Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama

U ovom broju pišemo o važnoj temi europskog prava – o stanju u Europi i obrani demokracije. Tim pitanjem bavi se prof. dr. sc. JASNA OMEJEC, redovita profesorica u trajnom zvanju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, i piše o potrebi novog čitanja Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i položaju Europskog suda u ovom trenutku krize na Kontitentu, i to utjecaju ekonomske krize na konvencijska prava, migrantske i izbjegličke krize, borbe protiv terorizma i oružanih sukoba na Kontitentu.

Stoga je u tom duhu podsjećanja i prakse Suda na značenje demokracije za europski javnih poredak, ovo poziv na novo čitanje Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Autorica: prof. dr. sc. Jasna Omejec, redovita profesorica u trajnom zvanju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

Sudska praksa

Otkaz ugovora o radu – savjetovanje s jednim od više sindikata
Područje: Radno pravo
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske
Kazneno pravo – obvezna primjena blažeg zakona
Područje: Kazneno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Promjena vjerovnika – ustupanje potraživanja ugovorom
Područje: Obvezno pravo
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Opći akti – privremeni pročelnici – prijelazne odredbe
Područje: Državni službenici i namještenici
Sud: Upravni sud Republike Hrvatske
Odgovornost roditelja za dijete – isključenje odgovornosti
Područje: Obiteljsko pravo
Sud: Županijski sud
Rješenje o ovrsi – odbacivanje neobrazloženog prigovora
Područje: Ovršni postupak
Sud: Županijski sud

VI pitate – MI odgovaramo

Lokalna i područna (regionalna) samouprava – premještaj službenika
Područje: Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Zamjenici članova uprave – odgovornost
Područje: Trgovačka društva
Odgovornost za neplaćene račune za grijanje stanova u zgradi
Područje: Vlasničkopravni odnosi
Članovi uprave društva s ograničenom odgovornošću – trajanje mandata
Područje: Trgovačka društva
Kolektivni višak radnika
Područje: Radno pravo
Službenički odnosi – rad s nepunim radnim vremenom
Područje: Državni službenici i namještenici