Informator broj 6449 od 19. prosinca 2016.

Uvodnik:

Opći porezni zakon kao dio porezne reforme

Važeći Opći porezni zakon1 kao lex generalis uređuje odnose između poreznih obveznika i poreznih tijela kad se primjenjuju drugi propisi kao lex specialis glede poreza i drugih javnih davanja, a to sve skupa čini zajedničku osnovu poreznog sustava. Osim toga, Opći porezni zakon pridonosi pravilnoj, dosljednoj i jedinstvenoj primjeni poreznih propisa i propisa o drugim javnim davanjima i njihovoj transparentnosti, što su onda bitni elementi jačanja pravne države i zaštite prava pojedinaca.

Kako je u međuvremenu došlo do porezne reforme, kojom se želi omogućiti brži rast bruto društvenog proizvoda, održivost i smanjenje javnog duga, veće zapošljavanje, rast investicija i povećanje konkurentnosti gospodarstva, novim Općim poreznim zakonom  (Nar. nov., br. 115/16) provedeno je niz izmjena, koje su u skladu s ostalim poreznim propisima kao lex specialis, što onda s druge strane, znači jednostavniju i učinkovitiju primjenu poreznih propisa, transparentnost domaćeg zakonodavstva kao i administrativnu suradnju u području poreza, kako unutar Republike Hrvatske, tako i izvan, posebice na jedinstvenom području Europske unije.

O svemu tome opširnije u nastavku.

Autorice: Marica Houška dipl. iur., voditeljica Službe za Opći porezni zakon, porezni postupak i prekršaje, Porezna uprava - Središnji ured, Ministarstvo financija Republike Hrvatske; Ana Rihter dipl. iur., viša savjetnica - specijalistica za Opći porezni zakon, porezni postupak i prekršaje, Porezna uprava - Središnji ured, Ministarstvo financija Republike Hrvatske

Uredio: Dražen Kozulić, dipl. oec.

Sudska praksa

Pravo na rad – prestanak radnog odnosa
Područje: Ustavno pravo
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske
Kazneno pravo – odgovorna osoba
Područje:
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Zaštita od buke – odluka gradonačelnika
Područje: Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Koncesija – upravni akt – žalba
Područje: Koncesije
Sud: Upravni sud Republike Hrvatske
Sklapanje ugovora o radu – član uprave
Područje: Radno pravo
Sud: Županijski sud
Parnični postupak – parnični troškovi
Područje: Parnični postupak
Sud: Županijski sud

VI pitate – MI odgovaramo

Upravni spor – pravna shvaćanja i primjedbe suda
Područje: Upravni spor
Gradnja kuće za vrijeme izvanbračne zajednice i dioba izvanbračne stečevine
Područje: Obiteljsko pravo
Lokalna i područna (regionalna) samouprava – imenovanje pročelnika – obveza polaganja državnog ispita
Područje: Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Isplata božićnice u gotovu novcu
Područje: Porezno pravo - porez na dohodak
Lokalna samouprava – ovlast za potpisivanje ugovora o radu s ravnateljem knjižnice
Područje: Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Zastara
Područje: Zastara