Informator broj 6448 od 12. prosinca 2016.

Uvodnik:

KSENIJA CIPEK, dipl. oec., pomoćnica ravnatelja Porezne uprave Ministarstva financija Republike Hrvatske

Porezna reforma

– novine od 1. siječnja 2017. –

U ovom broju o poreznoj reformi piše Ksenija Cipek, dipl. oec., pomoćnica ravnatelja Porezne uprave Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Naime, 2. prosinca 2016., na sjednici Hrvatskog sabora, doneseno je 16 zakona, i to: Opći porezni zakon, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o porezu na promet nekretnina, Zakon o lokalnim porezima, Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza, Zakon o upravnim pristojbama i Zakon o Poreznoj upravi. Isto tako, donesene su i izmjene i dopune sljedećih zakona: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu i Zakon o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave.

Stoga o bitnim odrednicama reforme poreznog sustava i njegovoj primjeni u 2017. godini pišemo u ovom članku.

Autorica: Ksenija Cipek dipl. oec.

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

Sudska praksa

Pravično suđenje – odricanje od prava na žalbu
Područje: Ustavno pravo
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske
Parnični postupak – opunomoćenici
Područje: Parnični postupak
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Razvrgnuće suvlasničke zajednice putem suda
Područje: Vlasničkopravni odnosi
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Plaće - konvalidacija staža – utvrđivanje vrijednosnih bodova
Područje: Mirovinsko osiguranje
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Kazneno pravo – obvezna primjena blažeg zakona
Područje: Kazneno pravo
Sud: Županijski sud
Pravo vlasništva – susjedska prava – ograda
Područje: Vlasničkopravni odnosi
Sud: Županijski sud

VI pitate – MI odgovaramo

Primjena ZUP-a – osobna dostava privremeno ili trajno nepokretnoj osobi
Područje: Upravni postupak
Lokalna samouprava – određivanje granice područja naselja
Područje: Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Zabilježba spora i raspolaganje nekretninom u tijeku parničnog postupka
Područje: Zemljišne knjige
Troškovi uklanjanja vozila
Područje: Cestovni promet
Obavijest Porezne uprave o zastari poreznog duga
Područje: Porezno pravo - opći porezni zakon
Dioničko društvo – imenovanje i opoziv člana uprave
Područje: Trgovačka društva
Naknada štete na brodici zbog nevremena nastalog u marini
Područje: Obvezno pravo - odgovornost za štetu i naknada štete