Informator broj 6447 od 05. prosinca 2016.

Uvodnik:

MARC GJIDARA, professor emeritus Sveučilišta Paris-2 (Panthéon-Asas)

O pravu glasovanja i o biračkom pravu iseljeništva

– prijedlozi i  mišljenja –

 O izbornim zakonima i biračkom pravu iseljeništva vode se rasprave, i to je pitanje osobito aktualno u ovom trenutku zakonodavne aktivnosti. Stoga u ovom broju donosimo prijedloge i mišljenja professora emeritusa Marca Gjidare o mogućnostima uređenja prava glasovanja i o biračkom pravu iseljeništva te o načinu kako je to regulirano u međunarodnim pravnim aktima. Prof. Marcu Gjidari 24. svibnja 2016. dodijeljeno je priznaje Zaklade dr. Jadranko Crnić za pravni članak od osobitog značenja za Republiku Hrvatsku, stoga donosimo dio toga članka koji je u cijelosti objavljen u Zborniku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Autor: Marc Gjidara, professor emeritus Sveučilišta Panthéon-Assas (Paris 2)

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

Sudska praksa

Pravično suđenje – pravo na rad
Područje: Ustavno pravo
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske
Kazneno pravo – stjecaj kaznenih djela
Područje: Kazneno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Stjecanje bez osnove – povrat zadužnice
Područje: Obvezno pravo
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Porezni postupak – zastara prava na naplatu poreznog duga
Područje: Porezno pravo - opći porezni zakon
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Ustanova socijalne skrbi – osobna invalidnina
Područje: Socijalno pravo
Sud: Upravni sud Republike Hrvatske
Alkoholiziranost vozača – prometna nezgoda
Područje: Odštetno pravo
Sud: Županijski sud

VI pitate – MI odgovaramo

Stjecanje nekretnine darovanjem – zaklade
Područje: Porezno pravo - porez na promet nekretnina
Lokalna i područna (regionalna) samouprava – prestanak službe po sili zakona
Područje: Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Snimka razgovora kao dokaz u brakorazvodnoj parnici glede dobrobiti djeteta
Područje: Kazneno pravo
Opoziv predstavnika radnika u nadzornom odboru
Područje: Radno pravo
Ovjera potpisa
Područje: Nasljedno pravo