Informator broj 6446 od 28. studenog 2016.

Uvodnik:

Urušavanje pravne zaštite u parničnom postupku

Ovim člankom autor se uključio u raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz svibnja 2016. Ocjenjuje da su brojnim novelama Zakona o parničnom postupku (Nar. nov., br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 - proč. tekst, 25/13, 28/13 i 89/14), u cilju ubrzanja postupka, urušena pravna sigurnost i kvaliteta pravne zaštite.

Drži da je u Nacrtu prijedloga izostalo sustavno i kvalitetno uređenje pravne zaštite te da narušena pravna sigurnost u parničnom postupku zahtijeva uspostavu optimalne ravnoteže između pravnog standarda, suđenja u razumnom roku i pravilnog utvrđivanja relevantnog činjeničnog stanja.

Autor: mr. sc. Antun Šagovac dipl. iur, odvjetnik u Velikoj Gorici

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

Sudska praksa

Arbitrarnost – izručenje stranog državljanina
Područje: Ustavno pravo
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske
Radno pravo – vraćanje radnika na posao u slučaju nedopuštenog otkaza
Područje: Radno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Kazneno pravo – obvezna primjena blažeg zakona
Područje: Kazneno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Vodni doprinos – legalna građevina
Područje: Komunalno gospodarstvo
Sud: Upravni sud Republike Hrvatske
Hrvatski branitelji – priznavanje statusa
Područje: Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata
Sud: Upravni sud Republike Hrvatske
Obvezno osiguranje – zatezne kamate
Područje: Odštetno pravo
Sud: Županijski sud