Informator broj 6445 od 21. studenog 2016.

Uvodnik:

206. tribina Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu˝i Kluba pravnika Grada Zagreba

Pravni prijepori uz tzv. Zakon o regionalnoj nadležnosti

za ratne zločine Republike Srbije

Autor u članku analizira jurisdikcijsku normu Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, koji je donesen u Republici Srbiji još davne 2003. godine. Radi se o članku 3. toga Zakona, kojim je propisano da su državni organi Republike Srbije određeni tim Zakonom nadležni za vođenje postupka za kaznena djela iz zakonskog kataloga koja su počinjena na području bivše SFRJ, bez obzira na državljanstvo počinitelja ili žrtve.

Uz analizu te odredbe i njezine praktične primjene u postupcima protiv državljana Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, autor daje i naznake mogućih implikacija primjene toga Zakona na suđenja za ratne zločine u Republici Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji te iznosi svoje mišljenje o tom važnom pravnom pitanju.

 

Autor: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti je profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i redoviti član Akademije Pravnih znanosti Hrvatske

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

Sudska praksa

Kazneno pravo – jamstvo – opojne droge
Područje: Kazneni postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Upravno pravo – naplata boravišne pristojbe
Područje: Upravni postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Obvezno pravo – tumačenje ugovora – ugovor o djelu
Područje: Obvezno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Obavijest o nedostatku – Bečka konvencija
Područje: Obvezno pravo
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Utvrđivanje činjeničnog stanja u upravnom sporu
Područje: Upravni spor
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Hrvatski branitelji – analogna primjena zakona
Područje: Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata
Sud: