Informator broj 6442 od 30. listopada 2016.

Uvodnik:

MIĆO LJUBENKO, dipl. iur., odvjetnik


Nove Posebne uzance o građenju

U tijeku je izrada Prijedloga novih Posebnih uzanci o građenju, koje će, na temelju članka 199. Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 153/13), utvrditi i objaviti Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska udruga poslodavaca. Posebne uzance o građenju primjenjivat će se na ugovorne odnose sklopljene nakon njihova stupanja na snagu. Do tada će se primjenjivati sada važeće Posebne uzance o građenju, koje je donijela Skupština Privredne komore Jugoslavije 1976., a objavljene su u Službenom listu SFRJ, broj 18 od 1. travnja 1977. 

Posebne uzance sadržavaju poslovne (trgovačke) običaje koji su se ustalili u graditeljskoj djelatnosti do dana njihova donošenja. S obzirom na to da se okolnosti u poslovima građenja kontinuirano mijenjaju, što utječe i na promjene običaja i prakse u provedbi ugovora o građenju, nastala je potreba da se ti poslovni običaji i nanovo kodificiraju utvrđivanjem novih Posebnih uzanci o građenju. U tijeku je javna rasprava o njima, kojoj se i mi pridružujemo tako što organiziramo savjetovanje (detaljnije na zadnjoj stranici).

Autor: Mićo Ljubenko dipl. iur., odvjetnik iz Zagreba

Uredio: Jerko Slovinić, dipl. iur.

Sudska praksa

Pravično suđenje – ustavna tužba
Područje: Ustavno pravo
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske
Kazneni postupak – povlačenje i izmjena optužnice
Područje: Kazneni postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Branitelji – opskrbnina – naknada za rad
Područje: Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Komunalna naknada – koeficijent namjene
Područje: Komunalno gospodarstvo
Sud: Upravni sud Republike Hrvatske
Zemljišnoknjižno pravo – uknjižba – tabularna isprava
Područje: Zemljišnoknjižno pravo
Sud: Županijski sud
Uzdržavanje maloljetne djece – verzijski zahtjev
Područje: Obiteljsko pravo
Sud: Županijski sud

VI pitate – MI odgovaramo

Nepotpisana ponuda ponuditelja u postupku javnog natječaja radi davanja poslovnog prostora u zakup
Područje: Poslovni prostori
Manipulacija tržištem – širenje informacija putem interneta
Područje: Tržište kapitala
Javna nabava
Područje: Javna nabava
Neoporezivi dio dohotka – raspodjela osobnog odbitka
Područje: Porezno pravo - porez na dohodak
Lokalna samouprava – uvjeti za obavljanje poslova komunalnog redar
Područje: Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Upravni spor – zastupanje tužitelja od strane sindikata
Područje: Upravni spor