Informator broj 6441 od 24. listopada 2016.

Uvodnik:

Nastavak napora za usustavljivanje uređenja upravnog postupka u Republici Hrvatskoj

– stupio na snagu Zaključak Vlade Republike Hrvatske 1. listopada 2016. – 

Novi IX. saziv Hrvatskog sabora konstituiran je 14. listopada 2016. Kako je Hrvatski sabor odmah krenuo u proceduru donošenja zakona to upućujemo na određena pitanja u ovom članku. Naime, Vlada Republike Hrvatske donijela je, na sjednici od 25. svibnja 2016., Zaključak kojim je obvezala središnja državna tijela uprave da u pripremi nacrta zakona kojima se uređuju pojedina pitanja upravnog postupka dostave Ministarstvu uprave Republike Hrvatske Izjavu o usklađenosti nacrta prijedloga i Prikaz usklađenosti postupovnih odredaba sa Zakonom o općem upravnom postupku.

Taj Zaključak donesen je s odgodnim rokom i učinkom od 1. listopada 2016. Ministarstvo uprave Republike Hrvatske uputilo je, 4. listopada 2016., dopis u kojem je obavijestilo središnja tijela da je taj važan Zaključak stupio na snagu. O dužnostima tijela i obvezama Ministarstva uprave RH autor piše u ovom članku.

Autor: dr. sc. Frane Staničić, Izvanredni profesor na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

Sudska praksa

Pravo na slobodu – produljenje istražnog zatvora
Područje: Ustavno pravo
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske
Parnični postupak – revizija protiv rješenja
Područje: Parnični postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Preinačenje pravomoćne presude bez obnove kaznenog postupka
Područje: Kazneni postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Komunalno gospodarstvo – javna rasvjeta u naselju
Područje: Komunalno gospodarstvo
Sud: Upravni sud Republike Hrvatske
Smrt osiguranika – obiteljska mirovina
Područje: Mirovinsko osiguranje
Sud: Upravni sud Republike Hrvatske
Ugovor o posredovanju – obveze i prava posrednika
Područje: Obvezno pravo
Sud: Županijski sud

VI pitate – MI odgovaramo

Službenici u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – državnoi stručni ispit
Područje: Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Upravni spor – šutnja uprave i vezanost uputama suda
Područje: Upravni spor
Osnovice za obračun doprinosa obrtnika obveznika poreza na dohodak
Područje: Porezno pravo - porez na dohodak
Naknada štete
Područje: Obvezno pravo - odgovornost za štetu i naknada štete
Upis stečajne mase u sudski registar - identifikacijski broj
Područje: Stečaj
Pravo sadašnjeg zakupnika poslovnog prostora
Područje: Poslovni prostori
Izdavanje računa za odvjetničke usluge
Područje: Porezno pravo - opći porezni zakon