Informator broj 6440 od 17. listopada 2016.

Uvodnik:

Predlaganje novog sredstva ili predmeta ovrhe

MIHO MRATOVIĆ, sudac Županijskog suda u Splitu i SVJETLANA VIDOVIĆ, sudac Županijskog suda u Splitu

Institut promjene sredstva i predmeta ovrhe u naš pravni sustav uveden je Ovršnim zakonom iz 1996. godine. Taj institut omogućuje ovrhovoditelju da u istom ovršnom postupku podnese prijedlog da se ovrha provede novim sredstvom ili na novom predmetu ovrhe ako ovrhu nije bilo moguće provesti sredstvom ili na predmetu određenim rješenjem o ovrsi.

S obzirom na to da se radi o institutu često korištenom u praksi, o nekim pitanjima koja su se pojavila u njegovoj primjeni, raspravljalo se i na sastanku koji je organizirao Vrhovni sud Republike Hrvatske, radi razmatranja spornih pravnih pitanja koja se odnose na drugostupanjsko sudovanje, u svrhu ujednačavanja sudske prakse, s predsjednicima sudskih odjela svih županijskih sudova, a koji je održan u Solarisu 11. i 12. travnja 2016.

Autori: Miho Mratović dipl. iur., sudac Županijskog suda u Splitu; Svjetlana Vidović dipl. iur., sudac Županijskog suda u Splitu

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

Sudska praksa

Pravično suđenje – arbitrarnost – prisilni smještaj
Područje: Ustavno pravo
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske
Kazneni postupak – postupak pred optužnim vijećem
Područje: Kazneni postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Nasljedno pravo – imovina koja se izdvaja iz ostavine
Područje: Nasljedno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Prostorno uređenje – lokacijska dozvola
Područje: Gradnja
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Državljanstvo – načelo kontinuiteta
Područje: Stranci
Sud: Upravni sud Republike Hrvatske
Etažno vlasništvo – zajednička pričuva
Područje: Vlasničkopravni odnosi
Sud: Županijski sud