Informator broj 6438 od 03. listopada 2016.

Uvodnik:

dr. sc. ANTE VUKOVIĆ, stečajni upravitelj, Split i doc. dr. sc. DEJAN BODUL, Katedra za građansko postupovno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Naplata duga komunalne naknade u insolvencijskim postupcima

prava jedinica lokalne samouprave i položaj (pred)stečajnog dužnika*

Pravne posljedice otvaranja stečajnog i predstečajnog postupka nastaju u trenutku kada je oglas o otvaranju stečajnog odnosno predstečajnog postupka objavljen na mrežnim stranicama suda odnosno na e-oglasnoj ploči. Načelno, stečajni vjerovnici mogu svoje tražbine prema dužniku ostvarivati samo u stečajnom odnosno predstečajnom postupku.

Ipak, osim stečajnih vjerovnika, u stečajnom postupku kao vjerovnici se javljaju i izlučni vjerovnici, razlučni vjerovnici i vjerovnici stečajne mase. Uzimajući u obzir da svi imaju isti pravni interes - ostvarenje svojih tražbina, ali različite pravne pozicije s kojih taj interes ostvaruju, autori u ovom članku analiziraju položaj nositelja prava na komunalnu naknadu u slučaju otvaranja stečajnog i predstečajnog postupka te reperkusije koje neplaćanje ili nemogućnost plaćanja mogu imati po stečajnog odnosno predstečajnog dužnika pa i stečajnog upravitelja.

Autori: mr. sc. Ante Vuković, Stečajni upravitelj; dr. sc. Dejan Bodul, Viši asistent, Katedra za građansko postupovno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

Sudska praksa

Pravično suđenje – dokazivanje činjenica
Područje: Ustavno pravo
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske
Kazneno pravo – maloljetnici – nadležnost i sastav suda
Područje: Kazneno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Stečajni postupak – prijava tražbine stečajnom sucu
Područje: Stečaj
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Upravni spor – izmjena općeg akta
Područje: Upravni spor
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Javna nabava – financijska sposobnost gospodarskog subjekta – starost dokaza
Područje: Javna nabava
Sud: Upravni sud Republike Hrvatske
Suvlasništvo – pravo na suposjed
Područje: Vlasničkopravni odnosi
Sud: Županijski sud