Informator broj 6437 od 26. rujna 2016.

Uvodnik:

ZORAN VUIĆ, dipl. iur., voditelj Službe za nadzor u Upravi za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske

Izvršenje ugovora o javnoj nabavi

Autor u ovom članku analizira odredbe članka 105. važećeg Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) koje propisuju izvršenje ugovora o javnoj nabavi i bitne izmjene ugovora te odredbe Direktive 2014/24/EU za javne naručitelje, kojima se uređuju izmjene ugovora tijekom njegova trajanja. Istodobno autor osobito ističe posljedice sklapanja ili izvršenja ugovora suprotno uvjetima iz dokumentacije te bitne odredbe Direktive 2014/24/EU u postupku javne nabave. Napominjemo da je Vlada Republike Hrvatske Prijedlog novog Zakona o javnoj nabavi uputila u saborsku proceduru 8. lipnja 2016.

 

Autor: Zoran Vuić dipl. iur.

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

Sudska praksa

Pravično suđenje – utvrđivanje činjenica – nematerijalna šteta
Područje: Ustavno pravo
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske
Parnični troškovi – vještačenje
Područje: Parnični postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Tržišno natjecanje i upravnokaznene mjere
Područje: Tržište kapitala
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Obnova postupka – nove činjenice – novčana naknada
Područje: Upravni postupak
Sud: Upravni sud Republike Hrvatske
Željeznički prijevoz – odgovornost prijevoznika – ozljeda putnika
Područje: Obvezno pravo
Sud: Županijski sud
Kazneno pravo – obvezna primjena blažeg zakona
Područje: Kazneno pravo
Sud: Županijski sud

VI pitate – MI odgovaramo

Javna nabava
Područje: Javna nabava
Porez na tvrtku ili naziv
Područje: Porezno pravo - opći porezni zakon
Ugostiteljska djelatnost – pružanje usluge cateringa u prostoru stambene namjene
Područje: Ugostiteljstvo
Prestanak društva s ograničenom odgovornošću
Područje: Trgovačka društva
Uvjeti za voditelja projekta
Područje: Prostorno uređenje
Upravna revizija u izvršenju presude upravnog suda – rješenje javnopravnog tijela
Područje: Upravni spor
Razvrgnuće suvlasništva na više nekretnina
Područje: Vlasničkopravni odnosi