Informator broj 6436 od 19. rujna 2016.

Uvodnik:

dr. sc. MIROSLAV ŠEPAROVIĆ, predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske

Ustavni sud Republike Hrvatske u provođenju nadzora izbora

U ovom broju lista donosimo intervju s dr. sc. Miroslavom Šeparovićem, predsjednikom Ustavnog suda Republike Hrvatske. U razgovoru, dr. sc. Miroslav Šeparović iznosi činjenice o djelokrugu Ustavnog suda Republike Hrvatske u nadzoru izbora i organizacijskim promjenama, o određenom povećanju broja neriješenih predmeta i istovremeno navodi da se bilježi povećan broj riješenih predmeta u odnosu na 2015. godinu, te o mjerama koje su poduzete glede organizacije i djelovanja Suda.

 

Autor: Miroslav Šeparović dr. sc., predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske

Sudska praksa

Ustavna tužba – odlučivanje o biti stvari
Područje: Ustavno pravo
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske
Prestanak ugovora o radu – izvanredni otkaz
Područje: Radno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Odvjetnik kao opunomoćenik – revizija
Područje: Parnični postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Pravomoćni upravni akt – profesionalna bolest
Područje: Odštetno pravo
Sud: Upravni sud Republike Hrvatske
Ukidanje statusa javnog dobra – pristup do kuće
Područje: Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Sud: Upravni sud Republike Hrvatske
Kazneno pravo – krajnja nužda
Područje: Kazneno pravo
Sud: Županijski sud