Informator broj 6435 od 12. rujna 2016.

Uvodnik:

dr. sc. SANDRA MARKOVIĆ, odvjetnica u Odvjetničkom društvu Grgić i partneri, Zagreb i
SANJA TRGOVAC, viša ustavnosudska savjetnica - mentorica, voditeljica Centra za evidenciju i dokumentaciju Ustavnog suda Republike Hrvatske

Zaštita izbornog prava pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske

- parlamentarni izbori 2015. i 2016.- 

U ovom članku autorice pišu, na temelju odredaba Ustava Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 56/90, 135/97, 8/98 - proč. tekst, 113/00, 124/00 - proč. tekst, 28/01, 41/01 - proč. tekst, 55/01 - ispr., 76/10, 85/10 - proč. tekst i 5/14 - Odluka USRH), Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 99/99 i 49/02 - proč. tekst) i Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (Nar. nov., br. 116/99, 109/00 - vjerodostojno tumačenje, 53/03, 69/03 - proč. tekst, 44/06 - vidi čl. 27. st. 1. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 19/07, 20/09 - vjerodostojno tumačenje, 145/00, 24/11 - vidi čl. 52. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, 93/11 - Odluka USRH, 120/11 - proč. tekst, 19/15, 66/15 - proč. tekst i 104/15 - Odluka USRH), o zaštiti izbornog prava pred Ustavnim sudom. Istovremeno osvrću se na parlamentarne izbore 2015. i izbore 2016., te ukazuju na značenje odredaba Ustava o provođenju nadzora izbora. Isto tako analiziraju Odluku u izbornom sporu U-VIIA-4031/2016  (Nar. nov., br. 70/16).

Autorice: dr. sc. Sandra Marković, odvjetnica; Sanja Trgovac dipl. iur., viša ustavnosudska savjetnica

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

Sudska praksa

Pravično suđenje – nepristranost suda
Područje: Ustavno pravo
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske
Parnični postupak – stvarna nadležnost općinskih sudova
Područje: Parnični postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Šutnja uprave – proširenje tužbenog zahtjeva
Područje: Upravni spor
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Nezakonito izgrađena zgrada – naknada
Područje: Gradnja
Sud: Upravni sud Republike Hrvatske
Bitna povreda odredaba parničnog postupka - presuda zbog ogluhe
Područje: Parnični postupak
Sud: Županijski sud
Kazneni postupak - sudske pristojbe
Područje: Kazneni postupak
Sud: Županijski sud