Informator broj 6434 od 05. rujna 2016.

Uvodnik:

DANIJELA PAŽUR IVANČIĆ, dipl. iur.

Elektronička javna nabava

od 1. srpnja 2016. obvezna predaja isključivo elektroničkih ponuda

Početak e-nabave u Republici Hrvatskoj označava uvođenje obvezatnosti modula e-objava donošenjem Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 110/07). Razvoj e-nabave nastavljen je 2012. stupanjem na snagu Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 90/11) koji je uveo obvezu objavljivanja cjelokupne dokumentacije za nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Konačno, u članku 42. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 83/13) propisana je dinamika uvođenja e-dostave ponuda.

Ključno je da je tim člankom propisana obveza za sve naručitelje u postupcima javne nabave, bez obzira na vrijednost nabave, da od 1. srpnja 2016. dostavljaju ponude i zahtjeve za sudjelovanje elektroničkim putem. Stoga autorica piše o toj obvezi u postupku dostave i otvaranja elektroničkih ponuda te o drugim osobitostima e-nabave.

Autor: Danijela Pažur Ivančić dipl. iur.

Uredio: Jerko Slovinić, dipl. iur.

Sudska praksa

Pravično suđenje – pravna stajališta nadležnih sudova
Područje: Ustavno pravo
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske
Kazneno pravo – uvjetni otpust
Područje: Kazneno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Obvezno pravo – naknada štete – mirovina
Područje: Obvezno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Naknada za uređenje voda – zastara
Područje: Zastara
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Porezno jamstvo – zloporaba ovlasti
Područje: Porezno pravo - opći porezni zakon
Sud: Upravni sud Republike Hrvatske
Zastara – tražbina naknade štete – neimovinska šteta
Područje: Zastara
Sud: Županijski sud