Informator broj 6433 od 29. kolovoza 2016.

Uvodnik:

MARC GJIDARA, professor emeritus Sveučilišta Panthéon-Assas (Paris 2)

Upravno pravo: temelj i odraz demokratske države

„Administrativna legitimacija države je najdublji problem vladavine prava“  (prof. dr. sc. Jasna Omejec)

Autor, prof. emeritus Marc Gjidara, u ovom članku iznosi bitne odrednice i značenje upravnog prava u razvoju demokratske države. Upravno pravo odlikuje činjenica, kako ističe autor, da pruža državi alate za provedbu vlastite preobrazbe time što otvara pravne putove za promjenu upravnog djelovanja te istovremeno iznosi svoja stajališta i mišljenje o odnosima između upravnog prava i demokracije.

Ističemo da je 24. svibnja 2016. u Preporodnoj dvorani HAZU u Zagrebu prof. emeritusu Marcu Gjidari dodijeljeno priznanje Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić za pravni članak od osobitog značenja za Republiku Hrvatsku. Članak je objavljen u Zborniku radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, pod naslovom „Općenito o pravu glasovanja i biračkom pravu iseljenika“.

Autor: Marc Gjidara, professor emeritus Sveučilišta Panthéon-Assas (Paris 2)

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

Sudska praksa

Pravično suđenje – arbitrarnost
Područje: Ustavno pravo
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske
Kazneni postupak - posebne dokazne radnje
Područje: Kazneni postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Obvezno pravo - rokovi zastare kod ugovora o osiguranju
Područje: Obvezno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Odgovornost za objavljenu informaciju - ispravak informacije
Područje: Mediji
Sud: Županijski sud
Udaljenje carinskog službenika iz službe
Područje: Carinsko pravo
Sud: Upravni sud Republike Hrvatske
Upravni spor-mjesna nadležnost
Područje: Upravni spor
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

VI pitate – MI odgovaramo

Raspolaganje javnim dobrima upisanima u zemljišnoknjižni uložak »Popis I«
Područje: Zemljišne knjige
Lokalna samouprava – primjena sporazuma o izvršenju usluga
Područje: Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Dostava – javna nabava
Područje: Javna nabava
Službenički odnosi u lokalnoj samoupravi – pravo na godišnji odmor
Područje: Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Mirovinsko osiguranje – pravo nasljeđivanja
Područje: Mirovinsko osiguranje
Maksimalna ukupna vrijednost izdanih srećaka za pojedinu igru na sreću
Područje: Porezno pravo - opći porezni zakon