Informator broj 6431 od 15. kolovoza 2016.

Uvodnik:

VESNA JURASOVIĆ, dipl. iur., ovlašteni predavač u sustavu javne nabave

Najvažnije novine u javnoj nabavi

prema Konačnom prijedlogu Zakona o javnoj nabavi

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj 8. lipnja 2016., prihvaćen je Konačni prijedlog Zakona o javnoj nabavi upućen u proceduru u Hrvatskom saboru. No, zbog mnogih okolnosti, usvajanje toga Zakona očekuje se tek nakon provođenja prijevremenih parlamentarnih izbora 11. rujna 2016. Stoga, autorica u ovom članku piše de lege ferenda o bitnim odrednicama Konačnog prijedloga Zakona o javnoj nabavi, čije se usvajanje očekuje u jesen 2016. godine.

Autorica: Vesna Jurasović dipl. iur., ovlašteni trener - predavač

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

Sudska praksa

Pravo vlasništva – povrat oduzetog vozila
Područje: Ustavno pravo
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske
Ugovorni obvezni odnosi – nedopuštena osnova
Područje: Obvezno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Kazneno pravo – obustava izvršenja i zamjena odluke o odgojnim mjerama
Područje: Kazneno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Upravni postupak – obnova postupka
Područje: Upravni postupak
Sud: Upravni sud Republike Hrvatske
Turističko zemljište – kamp
Područje: Gradnja
Sud: Upravni sud Republike Hrvatske
Obustava ovrhe i ukidanje ovršnih radnji – nakon izvršene prodaje pokretnina
Područje: Ovršni postupak
Sud: Županijski sud