Informator broj 6135 - 6137 od 29. prosinca 2012.

Uvodnik:

ANĐA REDŽIĆ, dipl. iur., pomoćnica Ravnateljice za strategiju i razvoj Porezne uprave Ministarstva financija Republike Hrvatske
JOSIPA KRAŠEVAC, dipl. iur., viša upravna savjetnica u Poreznoj upravi, Ministarstvo financija Republike Hrvatske

Novela Općeg poreznog zakona

Hrvatski je sabor donio Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 136/12), koji je stupio na snagu 15. prosinca 2012., osim odredaba u članku 5. predmetnog Zakona. Tom Novelom Općeg poreznog zakona nastojalo se u poreznom postupku dodatno ojačati načelo učinkovitosti i ekonomičnosti, a u svrhu olakšanja procedure kako za porezne obveznike, tako i za porezno tijelo. Također se učvršćuje zaštita državnog gospodarskog interesa na način da se sprječava mogućnost manipuliranja sa zastarnim rokovima. O tome autorice pišu opširnije u članku.

Autorice: Anđa Redžić dipl. iur., pomoćnica Ravnateljice za strategiju i razvoj Porezne uprave Ministarstva financija Republike Hrvatske; Josipa Kraševac dipl. iur., viša upravna savjetnica u Poreznoj upravi, Ministarstvo financija Republike Hrvatske

Uredio: Dražen Kozulić, dipl. oec.

Sudska praksa

Pravo vlasništva – ograničenje
Područje: Vlasničkopravni odnosi
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske
Dužnost ispunjenja obveze – subjekt građanskopravnog odnosa
Područje: Obvezno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
Područje: Radno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Stečajni postupak - zadržavanje prava na prijeboj
Područje: Stečaj
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Ozljeda na radu – neovjerena prijava
Područje: Radno pravo
Sud: Upravni sud Republike Hrvatske
Komunalna djelatnost - skupljanje glomaznog otpada
Područje: Komunalno gospodarstvo
Sud: Upravni sud Republike Hrvatske
Odgovornost roditelja za dijete – neovlašteno upravljanje motornim vozilom
Područje: Obvezno pravo
Sud: Županijski sud