Proračunsko računovodstvo

Godišnji popis imovine i obveza kod proračuna i proračunskih korisnika

Svi proračuni i proračunski korisnici obvezatni su obaviti godišnji popis cjelokupne imovine i obveza sa stanjem na dan bilance, tj. na dan 31. prosinca. Osnovna je svrha tog popisa je usklađivanje knjigovodstvenog stanja imovine i obveza sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom, da bi pozicije bilance bile iskazane prema općim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnog iskazivanja. U članku dajemo kratke upute za pripremu i provođenje popisa imovine i obveza kod proračuna i proračunskih korisnika, kao i primjere knjiženja inventurnih razlika u sustavu proračunskog računovodstva.

Autorica: Ivana Uroić

Uredio:

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 5819 od 12. prosinca 2009. na stranici 8.