Radno i socijalno pravo

informatorove Male stranice

Evidencije o radnicima i radnom vremenu

• sporna pitanja
• mišljenja Ministarstva
• ogledni obrazac evidencije

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima (Nar. nov., br. 66/10 - u nastavku teksta: Pravilnik) donesen je 24. svibnja 2010., a stupio je na snagu 1. lipnja 2010. Pravilnik donosi neke promjene u evidencijama o radnicima, posebice glede podataka o radnom vremenu radnika.
U članku se, osim prikaza propisa, ističu i do sada uočena sporna pitanja u primjeni Pravilnika, na koja autor pruža odgovor, a uz neke od njih navodi i mišljenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. U članku se, ujedno, nalazi i ogledni obrazac evidencije o radnom vremenu radnika.

Autor: Ilija Tadić dipl. iur., načelnik Odjela radnog prava u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva

Uredila: Biljana Barjaktar, dipl. iur.

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 5911 - 5912 od 03. studenog 2010. na stranici 7.