Europsko pravo i Europski sud za ljudska prava

Zaokret sudske prakse u svezi s pravom na zaštićeni najam u privatnim stanovima

- Posljedice presude Statileo protiv Hrvatske u praksi hrvatskih sudova

U predmetu Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu Statileo protiv Hrvatske, od 10. srpnja 2014. (zahtjev br. 12027/10), utvrđene su određene povrede konvencijskog prava, zbog čega se od Republike Hrvatske zahtijeva niz radnji i postupaka kako bi se te povrede ispravile. Iako je tijekom prošle godine u zakonodavni postupak bio upućen nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova, o njemu se nije raspravljalo.

Do donošenja primjerenog propisa u području zaštićenog najma, koji bi bio napisan u skladu sa zaključcima navedenog predmeta Europskog suda za ljudska prava, dobrodošao putokaz glede prava na zaštićeni najam u privatnim stanovima daje recentna sudska praksa, u kojoj su iznesena stajališta da sud u postupku sada mora utvrditi sve okolnosti o kojima to pravo ovisi.

Autor: Robert Peček dipl. iur.

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6496 od 13. studenog 2017. na stranici 10.