Prostorno uređenje i graditeljstvo

male stranice novog-informatora

Zakon o gradnji 7. dio

Pregled upravnopravne prakse Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te drugih tijela državne vlasti

Objavu mišljenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u provedbi Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 153/13) započeli smo u Informatoru, broj 6393 od 23. studenoga 2015. Mišljenja, koja su grupirana po cjelinama, objavljena su kasnije i u:
- Informatoru, broj 6401 od 18. siječnja 2016.
- Informatoru, broj 6409 od 14. ožujka 2016.
- Informatoru, broj 6425 od 4. srpnja 2016.
- Informatoru, broj 6453 od 16. siječnja 2017. te
- Informatoru, broj 6469 od 8. svibnja 2017.
Naglašavamo da je nedavno donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 20/17), no s obzirom na njegov članak 65., prema kojem će se »postupci započeti prema odredbama Zakona o gradnji (Nar. nov., br., br. 153/13) do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršiti prema odredbama toga Zakona«, mišljenja koja u ovom broju lista objavljujemo, a koja su donesena prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 20/17), aktualna su i danas, u predmetima koji još nisu dovršeni.

Autor: Josip Bienenfeld dipl. iur., načelnik sektora za pravne poslove u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske

Uredila: Biljana Barjaktar, dipl. iur.

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6470 od 15. svibnja 2017. na stranici 11.