Upravno pravo


INFORMATOROVI PRAVNI ALATI

Zaključak o izuzeću službene osobe u upravnom postupku

Pravnim institutom izuzeća službene osobe osigurava se zakonitost i objektivnost vođenja upravnog postupka. Sukladno članku 24. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 47/09 - u nastavku teksta: ZUP), čelnik tijela odlučuje o izuzeću zaključkom, i to obvezno u slučajevima kada je službena osoba u upravnoj stvari stranka, suovlaštenik odnosno suobveznik, svjedok, vještak ili osoba ovlaštena za zastupanje, kada je sa strankom ili osobom ovlaštenom za zastupanje srodnik po krvi u ravnoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja zaključno, bračni drug ili srodnik po tazbini do drugog stupnja zaključno, i po prestanku braka, te kada je sa strankom ili osobom ovlaštenom za zastupanje u odnosu skrbnika, posvojitelja ili posvojenika.


Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6478 od 10. srpnja 2017. na stranici 21.