Porezi

Zajednički dohodak i elektroničko podnošenje Obrasca DOH-Z za 2017.

Dohodak ostvaren obavljanjem zajedničke samostalne djelatnosti odnosno zajedničke imovine i imovinskih prava utvrđuje se kao jedinstveni dohodak, putem jedne Knjige primitaka i izdataka, i raspoređuje na supoduzetnike. Supoduzetnici koji ostvaruju zajednički dohodak obvezni su imenovati nositelja zajedničke djelatnosti, koji se u nadležnoj ispostavi Porezne uprave zadužuje za plaćanje poreznih obveza, podnošenje izvješća i obrazaca te vođenje poslovnih knjiga i evidencija.

Poreznu prijavu o utvrđenom dohotku od zajedničke djelatnosti za 2017. nositelj zajedničke djelatnosti obvezan je dostaviti ispostavi Porezne uprave najkasnije do kraja siječnja 2018. Kako se utvrđuje zajednički dohodak i kako se podnosi godišnja porezna prijava dohotka za 2017. elektroničkim putem, bit će više riječi u nastavku.


Autorica: mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, Viša upravna savjetnica, Porezna uprava - Područni ured Zagreb

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6504 od 08. siječnja 2018. na stranici 18.