OdrŽanO SAVJETOVANJE

Zaštita dostojanstva, privatnosti i osobnih podataka u radnim odnosima

Svoju djelatnost edukacije Novi informator je u studenom započeo održavanjem savjetovanja »Zaštita dostojanstva, privatnosti i osobnih podataka u radnim odnosima«, koje se 6. studenoga 2017. održalo u Zagrebu, u Sheraton Zagreb Hotelu. 

O pravnom okviru i sudskoj praksi u području uznemiravanja, diskriminacije i mobinga, o zaštiti privatnosti radnika te korištenju dokaza u radnom sporu pribavljenih nadziranjem radnika izlagala je mr. sc. Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, koja je u svom izlaganju ukazala na mnoge dvojbe u praksi te uputila sudionike u ispravno postupanje, i kod pisanja tužbi i postavljanja tužbenih zahtjeva, ali i postupanja poslodavaca kada je u pitanju nadzor radnika, te je osobito apostrofirala određene primjere iz sudske prakse Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Ustavnog suda Republike Hrvatske kao i europske sudske prakse (poput predmeta Barbulescu protiv Rumunjske) zbog značaja koje te odluke imaju na hrvatske radnopravne odnose.

O osobnim podatcima u radnim odnosima izlagao je Patricio Marcos Petrić iz Agencije za zaštitu osobnih podataka, koji je, osim što je govorio o današnjem pravnom okviru vođenja i zaštite osobnih podataka, sudionike upoznao i sa predstojećom Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, čija primjena započinje 25. svibnja 2018., koja na novi način uređuje prikupljanje, obradu, prijenos i zaštitu osobnih podataka, te je svakako bitno upoznati se s njezinim odrednicama budući da će ona bitno utjecati i na radne odnose u Republici Hrvatskoj.

Nakon izlaganja uslijedila su pitanja sudionika koja su u najvećem broju postavljena kroz živahnu, interaktivnu raspravu sudionika i predavača. Sljedeću edukaciju, kao praktičnu radionicu, iz područja radnog prava Novi informator organizira 21. studenoga 2017. u Sheraton Hotel Zagreb, u Zagrebu, na temu »Ostvarivanje prava radnika u slučaju stečaja i blokade računa poslodavca«.

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6496 od 13. studenog 2017. na stranici 20.