Upravno pravo

Vještačenje u upravnom sporu

– u povodu Odluke USRH u predmetu U-III-3516/2016 od 1. prosinca 2016. –

U novijoj praksi hrvatskih upravnih sudova sve se češće provode vještačenja (nalazi i mišljenja sudskih vještaka) kojima se nastoji potvrditi ili opovrgnuti činjenično stanje utvrđeno u upravnim postupcima (pretežito radi utvrđenja prava iz mirovinskog ili socijalnog osiguranja, te u poreznim stvarima).

Stoga autor u ovom članku piše o značenju vještačenja analizirajući presude upravnih sudova u Republici Hrvatskoj i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske te analizirajući Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske u predmetu U-III-3516/2016 od 1. prosinca 2016.


Autor: Robert Peček dipl. iur.

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6471 od 22. svibnja 2017. na stranici 7.