Radno i socijalno pravo

male stranice novog-informatora

Utjecaj zdravstvenog stanja radnika i privremene nesposobnosti za rad na prava i obveze iz radnog odnosa

Radni odnos, sam po sebi, podrazumijeva da radnik obavlja poslove na čije se obavljanje obvezao ugovorom o radu, a poslodavac, s druge strane, u tom odnosu ima legitimna očekivanja da će tako nesmetano i biti. No, na izvršavanje obveza iz radnog odnosa zdravstvena stanja i privremene nesposobnosti za rad radnika mogu imati i te kako utjecaja. Stoga, autorica u ovom članku prikazuje i razmatra mnoge aspekte radnikova zdravstvenog stanja i izostanka s posla u okviru (ne)sposobnosti za rad i mogućih pravnih posljedica.

Autorica: mr. sc. Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

Uredila: Biljana Barjaktar, dipl. iur.

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6466 od 17. travnja 2017. na stranici 9.