Gradnja

INFORMATOROVI PRAVNI ALATI

Ugovor o najmu građevinske opreme

Svakodnevnoj praksi, između zainteresiranih osoba, pravnih ili fizičkih, vrlo često, zapravo svakodnevno jedna osoba prepušta drugoj osobi određeni predmet na uporabu po određenoj cijeni. Taj odnos regulira se sklapanjem dvostrano obveznog ugovora, koji se zove ugovor o najmu, a kojim se jedna osoba (najmodavac) obvezuje prepustiti određeni predmet na uporabu drugoj osobi (najmoprimac), a ovaj se obvezuje za to plaćati određenu ugovorenu cijenu, koja se naziva najamnina, najčešće na određeni ugovoreni rok.


Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6499 od 04. prosinca 2017. na stranici 7.