Turizam

Ugostiteljske i turističke usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Kao poseban oblik ponude ugostiteljskih i turističkih usluga u Republici Hrvatskoj, autorica razmatra ugostiteljske i turističke usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, prema odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 85/15 i 121/16), Zakona o pružanju usluga u turizmu (Nar. nov., br. 68/07, 88/10, 30/14, 89/14 - Uredba prestala vrijediti i 152/14) i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obitlejskom poljoprivrednom gospodarstvu (Nar. nov., br. 54/16) te procedure i postupke počevši od registracije ugostiteljske i turističke djelatnosti obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva kod nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave, što sve obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo glede kapaciteta mora posjedovati i ponuditi potencijalnim gostima i turistima, autorica opširnije piše u ovom tekstu.


Autorica: mr. sc. Jasenka Štiglec, Zagreb

Uredio: Dražen Kozulić, dipl. oec.

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6471 od 22. svibnja 2017. na stranici 10.